Ανάγκες και ομάδες-στόχοι

Η φύση της αποστολής του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις δεδομένου ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να έχουν διακλαδώσεις πέρα από τις οικονομικές απώλειες και τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Ο κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679, ο οποίος ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη από τις 25 Μαΐου 2018 απαιτεί από τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να ξανασκεφτούν τις ροές δεδομένων τους και τον τρόπο χειρισμού και παρακολούθησης των δεδομένων των ασθενών για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Ταυτόχρονα, η αναμενόμενη μαζική αύξηση των θέσεων εργασίας για την προστασία των δεδομένων διοχετεύει νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες από τους εργαζομένους της υγειονομικής περίθαλψης. αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ υπευθύνων προστασίας δεδομένων / εργαζομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό επαγγελματικό προφίλ σε δεξιότητες και ικανότητες και το σημαντικότερο είναι το διαφορετικό επίπεδο ενσωμάτωσης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η συνεργασία μας έχει διαμορφώσει μια συνεκτική στρατηγική για να προσεγγίσει:

  • Ενδιαφερόμενους φορείς: Σύνδεσμοι στον τομέα της υγείας, ενώσεις επιμελητηρίων και βασικούς συντελεστές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: βάσει της μεθόδου “top down”, η Πανελλήνια Ένωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Ελλάδα), η Ρουμανική Ένωση για την Προαγωγή της Υγείας (Ρουμανία) θα αναλάβουν τον ρόλο για την “διάδοση” σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο.
  • Τελικούς χρήστες: εκπαιδευόμενους και υφιστάμενους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας καθώς και μελλοντικούς εκπαιδευόμενους που χρησιμοποιούν τους πόρους μάθησης και κατάρτισης που θα αναπτύχθηκαν.
Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.