Διακρατικός χαρακτήρας

Με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων και το σημερινό επαγγελματικό προφίλ είναι διάσπαρτο μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της εθνικής νομοθεσίας και ολοκλήρωσης στον τομέα, το Έργο μας αντιμετωπίζει την ανάγκη δημιουργίας μίας » κοινής βάσης «σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας. Το διεθνώς αλληλεξαρτώμενο περιβάλλον που έχει ήδη δημιουργηθεί στον τομέα προστασίας δεδομένων ευδοκιμεί για κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού, ενώ ταυτόχρονα οι κύριες χώρες του καθεστώτος προστασίας δεδομένων (Γερμανία) γίνονται σε καταλύτες ευρωπαϊκής συνεργασίας και «μέντορες» μεταφοράς γνώσης στις λιγότερο έμπειρες χώρες (Ελλάδα και Ρουμανία). Οι ενισχυμένοι διαπεριφερειακοί και τομεακοί μηχανισμοί κινητικότητας θα αναπτυχθούν ως μέσο για την αναδίπλωση των εμπειρογνωμόνων (κορυφαίων επιδόσεων) στον τομέα της προστασίας δεδομένων.

Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.