Στόχοι

  • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων εκπαιδευομένων και των εργαζομένων στον τομέα της Υγείας, παρέχοντάς τους νέες δεξιότητες σχετικά με την προστασία δεδομένων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη συνδεσιμότητα μεταξύ της δημιουργίας νέων ρόλων εργασίας και των αναγκών σε σχετικές δεξιότητες με βάση την οδηγία 2016/679.
  • Βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της εναρμόνισης των τομεακών δεξιοτήτων και προσόντων των εργαζόμενων στην προστασία δεδομένων, παρέχοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει τις νέες “ήπιες δεξιότητες» που απαιτούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
  • Υποστήριξη της δημιουργίας δύο νέων προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης: προετοιμασία του μαθησιακού αποτελέσματος, βασισμένου στο πρόγραμμα σπουδών και ένα μάθημα κατάρτισης για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας και τους εκπαιδευτές που θα καλύπτουν «οριζόντια» τους κύριους τομείς δεξιοτήτων και ικανοτήτων και θα μοιράζονται κοινή εμπειρία μάθησης μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Δημιουργία μιας τυποποιημένης πιστοποίησης ΕΕΚ για τους ΥΠΔ που πρόκειται να επικυρώσει τις ικανότητες και τις ικανότητες των πιθανών υπαλλήλων του Τομέα.
  • Ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος μάθησης βασισμένου στο εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ ΕΕΚ και πραγματικής εργασίας και θα ενισχύσει την πραγματική μάθηση σχετικά με πραγματικά ζητήματα στον τομέα της ιδιωτικότητας των δεδομένων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής κινητικότητας για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας που οδηγεί στη μεταφορά γνώσης και σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.