Το έργο GDPR4H

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης μαστίζεται από πληθώρα θεμάτων που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια και δημιουργούν νέες προκλήσεις στον τομέα αυτό. Σε έναν κόσμο όλο και πιο καθοδηγούμενο από δεδομένα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η Ευρώπη αντιμετώπισε έναν πρωτοφανή αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμια κλίμακα έχοντας αντίκτυπο στον επιχειρηματικό τομέα και στο ρυθμό διάδοσης.

Χαρακτηριστικά, η επίθεση τον Μαΐο του 2017 στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS) έδειξε με τον πιο έντονο τρόπο πόσο ευάλωτα είναι τα πληροφοριακά συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο. Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι από τους πιο αξιόπιστους γιατί αποθηκεύουν τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες που έχουν σχέση με τους ασθενείς: όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ιατρικά αρχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης. Υπάρχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα (χαμηλός προϋπολογισμός, έλλειψη οργάνωσης στον τομέα της πληροφορικής, υπερβολική χρήση των απαρχαιωμένων συστημάτων) που κάνουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης εύκολους στόχους για τους χάκερ αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες πιέσεις και απειλές.

Η φύση του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις δεδομένου ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να έχουν διακλαδώσεις πέρα από τις οικονομικές απώλειες και τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Ο κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679, ο οποίος ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη από τις 25 Μαΐου 2018 απαιτεί από τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης να ξανασκεφτούν τις ροές δεδομένων τους και τον τρόπο χειρισμού και παρακολούθησης των δεδομένων των ασθενών για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Ταυτόχρονα, η αναμενόμενη μαζική αύξηση των θέσεων εργασίας για την προστασία των δεδομένων διοχετεύει νέες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες από τους εργαζομένους της υγειονομικής περίθαλψης. αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ υπευθύνων προστασίας δεδομένων / εργαζομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό επαγγελματικό προφίλ σε δεξιότητες και ικανότητες και το σημαντικότερο είναι το διαφορετικό επίπεδο ενσωμάτωσης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των σημαντικότερών φορέων με εργαζόμενους που θα καλύψουν το χάσμα και την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων μέσω:

  • Ανάπτυξη ενισχυμένων περιφερειακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών για να διασφαλιστεί ένας επαρκής αριθμός εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των εκπαιδευομένων θα λάβουν τη σωστή εκπαίδευση / κατάρτιση με βάση τις τρέχουσες ανάγκες
  • Σύνδεση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης με τον κλάδο της υγείας και τους οργανισμούς με πιο συστηματικό και συνεκτικό τρόπο
  • Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα προωθήσει την απασχόληση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας παρέχοντας τους κατάλληλα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Βελτίωση της συγκρισιμότητας και της μεταβίβασης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν την online κατάρτιση των υπαρχόντων εργαζομένων στον τομέα της υγείας με βάση μια συνδυασμένη προσέγγιση, με παράλληλη εισαγωγή καινοτόμων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης/κατάρτησης
  • Την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων των ασθενών, καθώς και την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις αυξανόμενες νομικές πτυχές
Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.