• Αύγουστος 31, 2020

Μαθήματα GDPR4H

Μαθήματα GDPR4H

Μαθήματα GDPR4H 554 398 gdpr4h-project.eu

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί έντονη ανησυχία για τα ιδρύματα υγείας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR/ΓΚΠΔ) αναγνωρίζει τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ως μια μοναδική και ειδική κατηγορία δεδομένων. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις σχετικά με τεχνικές, δικαιοδοτικές και επικοινωνιακές δυνατότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό μας Έργο Erasmus + «Αναβάθμιση του τομέα υγείας με υπεύθυνους προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR-GDPR4Health» εισάγει δύο επαγγελματικά προγράμματα σπουδών:

– Μάθημα εξειδίκευσης για την προστασία δεδομένων στην υγεία Για εγγραφή: https://mooc.gdpr4h-project.eu/courses/course-v1:gdpr4h+01EL+2020/about

-Αύξηση ευφυΐας στην προστασία δεδομένων και υγεία Για εγγραφή: https://mooc.gdpr4h-project.eu/courses/course-v1:gdpr4h+01AR_EN+2020/course/

Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.