Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις

Το έργο GDPR4H αναγνωρίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται σε αποτελέσματα και βάσει στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η παράδοση της εκπαίδευσης σε ΥΠΔ είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για την επιτυχή έκβαση του Έργου.

1.” ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για ΥΠΔ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με το στοιχείο κατάρτισης βάσει μοντέλου μαθητείας-WBL (Εγχειρίδιο WBL).

Αυτό το μάθημα στοχεύει να μεταδώσει διεθνώς τις δεξιότητες και τα προσόντα του ΥΠΔ σε ΥΠΔ και σε όσους θέλουν να γίνουν ΥΠΔ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης κενών του iO1. Το μάθημα αποτελείται από 3 ενότητες:

  • Σημασία και αναγκαιότητα του ΓΚΠΔ/GDPR (νομικές γνώσεις)
  • Εργαλεία και μέθοδοι πληροφορικής στην προστασία δεδομένων
  • Ήπιες δεξιότητες για υπεύθυνους προστασίας δεδομένων

Στο τμήμα WBL του μαθήματος, η εστίαση αφορά στην πρακτική άσκηση. Σε μη-Covid19 εποχή, πρέπει να είναι ημέρες πρακτικής άσκησης σε εγκαταστάσεις υγείας.

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021.

2.«Ευαισθητοποίηση της προστασίας δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη»: Πρόγραμμα σπουδών για την προστασία δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη για όλους τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό το μάθημα ανταποκρίνεται στις ανάγκες γνώσης όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021.

3.Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις εκπαίδευσης-εκπαιδευτών στη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία. Αυτές οι εκδηλώσεις στοχεύουν σε εκπαιδευτές που θέλουν να εργαστούν με το εκπαιδευτικό υλικό GDPR4H. Έμαθαν, πώς να εκπαιδεύσουν DPOs στην υγειονομική περίθαλψη στο μάθημα εξειδίκευσης GDPR4H και επαγγελματίες υγείας στο μάθημα ευαισθητοποίησης GDPR4H.

Αυτά τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2021.

Privacy Policy

You may find our privacy policy here.

Privacy Settings

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
 
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Feel free to define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.